G

 

 

Što mi je dobra muzika.

Dobar tekst, dobra muzika, dobar aranžman, dobar pjevač.

To je dobra muzika.

Problem je što se danas muzika više gleda nego sluša.

 

G

 

 tag: