G

 

 

the Stid administrator

 

uvjek prihvata tuđe mišljenje ukoliko nije u suprotnosti sa njegovim.

 

G